Category Archives: Review Sách

Review Sách Tài Chính Cá Nhân Dành Cho Người Việt Nam

Bạn đang tìm hiểu về những cách thức để quản trị tài chính cá nhân nhằm mục đích tự do tài chính trong tương lai. Bạn là dân không chuyên về tài chính muốn tìm hiểu cuốn sách về tài chính cá nhân để từ đó giúp bạn có thể có cách nhìn tổng quát […]

Review sách Người giàu có nhất thành Babylon – Geogre S Clason

Làm giàu là ước mơ, là khát vọng và là mục tiêu của rất nhiều người hướng đến trong cuộc đời này. Việc được sống thoải mái mà không cần phải lo nghĩ là ngày mai sẽ làm gì, ăn gì, tiền học con ở đâu ra…Hướng đến tự do tài chính là điều mà […]